Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras

Apie

Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras

Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras (ATSIC) įkurtas bendram tikslui ir sinerginiam efektui pasiekti, apjungiant Visorių SIC ir AgriFood Lietuva SIC narių turimas aukštas kompetencijas ir ekspertinę patirtį įvairiose rinkos vertikalėse, mobilizuojant techninį, socialinį ir finansinį kapitalą.

ATSIC įkūrimo tikslai:

  • Sukaupti vienoje sistemoje tarpsektorines ir tarpdisciplinines žinias.
  • Sustiprinti MTEPI infrastruktūrą, apjungiant techninę ir programinę įrangą;
  • Diversifikuoti paslaugas, aprėpiant daugiau ūkio sektorių;
  • Auginti ekosistemą, įtraukiant daugiau dalyvių ir partnerių;
  • Išplėsti veiklos geografiją, stiprinanti tarptautinį bendradarbiavimą.

ATSIC yra daugialypis subjektas, teikiantis platų paslaugų spektrą, vienijantis skaitmeninių technologijų sprendimų kūrėjus ir vystytojus, teikiančius savo paslaugas ir produktus ūkio subjektams, vykdantiems veiklą įvairiose srityse: žemės ūkio, maisto pramonės, fotonikos, lazerinių ir optinių technologijų, kosmoso, inžinerijos, medicinos, energetikos, leidybos, mokslo ir kitose srityse.

ATSIC misija – skatinti Lietuvos ūkio skaitmenizavimą, apjungiant tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surasti ir pasiūlyti tinkamiausią skaitmeninį sprendimą ir jo diegimo būdą.

ATSIC vizija – tapti stipriu tarpsektoriniu Šiaurės Rytų Europos SIC skatinančiu ūkio skaitmenizavimą, apjungiančiu tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surandančiu ir pasiūlančiu tinkamiausius sprendimus ir jų diegimo būdus.

Kompetencijos

ATSIC turi kompetencijų šiose skaitmeninėse technologijose:

3D spausdinimas

Automatizavimo technologijos

Daiktų interneto sistemos

Debesijos diegimas

Dirbtinio intelekto sprendimai

Gamybos įrenginių valdikliai

Įmonės išteklių valdymo sistemos

Informaciniai komutavimo tinklai

Išmanieji sensoriai

Kiberfizikinės sistemos

Operatyvaus gamybos valdymo sistemos

Robotikos technologijos

Darbo vietų skaitmeninimo sprendimai

Horizontaliosios integracijos sprendimai

Skaitmeninės inžinerijos sprendimai

Skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas

Sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

Technologiniai, skaitmeninimo auditai

Vertikaliosios integracijos sprendimai

Veikla

ATSIC veiklos principai

Tenkinti rinkos poreikius skaitmeninių technologijų srityje
Kaupti ir skleisti žinias apie skaitmenines inovacijas
Tarpininkauti ir skatinti inovacijų mainus
Suteikti prieigą prie novatoriškų skaitmeninių technologijų
Ieškoti finansavimo šaltinių
Mokyti, instruktuoti, konsultuoti
Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą

ES Projektai

Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 „Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra“. Bendra projekto vertė – 8 651 145,82 Eur.

Tikslas: Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras (SIC) įkurtas sujungiant Visorių SIC ir AgriFood Lietuva SIC narių kompetencijas ir ekspertinę patirtį, vienoje vietoje koncentruojant techninį, socialinį ir finansinį kapitalą. Ateities technologijų SIC misija – skatinti Lietuvos ūkio skaitmenizavimą, sujungiant tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surasti ir pasiūlyti tinkamiausią skaitmeninį sprendimą ir jo diegimo būdą. Ateities technologijų SIC siūlo paslaugas įvairiose srityse: žemės ūkio, maisto pramonės, fotonikos, lazerinių ir optinių technologijų, kosmoso, inžinerijos, medicinos, energetikos, leidybos, mokslo ir kitose srityse. Šis projektas atitinka sumaniosios specializacijos prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo tematikas.

Projekto siekiai: Projekto metu bus kuriama SIC infrastruktūra (statomas mokslo paskirties pastatas), vykdoma inovacijų grupės eksploatavimo veikla, teikiamos inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos. Projekto įgyvendinimas skatins skaitmenizavimo procesus bei skaitmeninių inovacijų diegimą svarbiausiose Lietuvos ūkio sektoriuose (žemės ūkio, maisto pramonės, energetikos), o taip pat prisidės prie aukštųjų technologijų (lazerių, kosmoso, optikos) plėtros, taip didindamas Lietuvos konkurencingumą ES ir pasaulio rinkose. Projektas sustiprins Ateities technologijų SIC pajėgumus ir padės sėkmingai integruotis į Europos SIC tinklus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 8 651 145,82 EUR
Finansavimo suma: 4 844 640,41 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-18 - 2023-06-18

Nariai

Kontaktai

Koordinatorius
Visorių Informacinių Technologijų Parkas
Mokslininkų g. 2A, 08412, Vilnius, Lietuva

Kontaktinė informacija
Saulius Arelis
saulius@vitp.lt
+370 615 57553